Yritysnumerotiedot.fi


Käyttöehdot


Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Ehtoja ja sivujen sisältöä voidaan päivittää ja muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Internet-sivusto on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta ja sivujen käyttöön ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Näitä ehtoja sovelletaan Fullmarketing Oy:n Internetissä tarjoamaan Yritysnumerotiedot.fi hakupalveluun (jäljempänä Palvelu). Palvelun tuottaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Fullmarketing Oy.

Fullmarketing Oy:llä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Fullmarketing Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelua tai sen sisältöä. Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Fullmarketing Oy:llä tai kolmannella osapuolella.

Käyttäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä Palvelua ja siinä olevia tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin) sekä olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta säilyttämistä tai tulostamista yksityiseen käyttöön, on kielletty kaikissa tapauksissa.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista ja siihen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikennemaksuista. Käyttäjä vastaa hallussaan olevien Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Palvelua tai televerkon liikennettä.

Fullmarketing Oy:llä on oikeus estää tai katkaista käyttäjän pääsy Palveluun, jos näitä käyttöehtoja on olennaisesti rikottu tai käyttäjä on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa Fullmarketing Oy, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Näiden käyttöehtojen voimaanastumispäivä on 01.01.2015 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Fullmarketing Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.